'δεν έχει σημασία πόσο δυνατός είναι κάποιος, όλων η καρδιά είναι ευθραστη'
anonymous
No comments yet
nccpug egug, soft thorns and sad poems
82.11 Kb
731 x 731 px.
report
All images remain property of their original owners.