More like this:
jiro kyoka, jirou kyouka and asui tsuyu
midoriya x bakugo, bakudeku and bakugg katsuki
my hero academy, boku no hero academia and bakugo katsuki
katsuki, bakugo katsuki and bnha
kamijirou, kaminari and hero academy
jiro, hero academia and kaminari denki
bnha, hero academy and todomomo
boku no hero academia, yaoyorozu and momo
kirishima eijiro, todomomo and todoroki shoto
yaoyorozu, todoroki momo and kyoka
kaminari denki, kyoka jiro and yaoyorozu momo
kaminari denki, boku no hero academia and hero academy
kaminari denki, kyoka jiro and bnha
midoriya izuku, bnha and uraraka ochaco