More like this:
jimin, k pop and rap monster
bts doll, jin and jungkook
cute, v and suga
jungkook, cute and rap monster
kim taehyung, rap monster and min yoongi
j hope, jungkook and bts
bts doll, kim namjoon and k pop
jin, kawaii and kim seokjin
soft, kim taehyung and j hope
jungkook, v and bts
kawaii, k pop and park jimin
k pop, j hope and cute
soft, park jimin and kim taehyung
jung hoseok, namjoon and taehyung