More like this:
baekhyun, byun baekhyun and chanyeol
baekhyun, byun baekhyun and chanyeol
baekhyun, chanyeol and chen
baekhyun, chanyeol and chen
baekhyun, chanyeol and chen
baekhyun, chanyeol and chen
baekhyun, byun baekhyun and chanyeol
oh sehun, byun baekhyun and kim minseok
baekhyun, byun baekhyun and chanyeol
baekhyun, byun baekhyun and chanyeol
baekhyun, baozi and byun baekhyun
baekhyun, byun baekhyun and chanyeol
baekhyun, byun baekhyun and chanyeol
baekhyun, byun baekhyun and chanyeol
baekhyun, byun baekhyun and chanyeol