More like this:
baekhyun, boys and chanyeol
baekhyun, boy and chanyeol
baekhyun, chanyeol and chen
asian, baekhyun and boy
asian, asians and baekhyun
asian, asian boy and baekhyun
asian, asian boy and blue hair
asian, asian boy and asians
asian, asian boy and baekhyun
baekhyun, chanyeol and chen
baekhyun, boy and chanyeol
baekhyun, chanyeol and chen
asian, baekhyun and boy
asian, baekhyun and boy
asian, baekhyun and chanyeol