• cook james, uk, effy stonem, skins, Freddie, love
  52
  views
 • cook and effy, love, quotes, skins, effy stonem, James Cook, text, forever
  40
  views
 • skins, quotes, effy stonem, love, uk, James Cook, quote, text
  52
  views
 • quotes, love, text, effy stonem, uk, effy and freddie, skins, ta ad
  33
  views
 • love, text, quotes, skins, effy stonem, uk, sad, James Cook
  59
  views
 • smoke, girl, weed, Effy, effy stonem, high, b&w, black adn white, drugs, skins, wonderland
  38
  views
 • Dream, effy stonem, summer, girl, love, smoke, KAYA SCODELARIO
  45
  views
 • boy, skins effy, skins, couple, freffy, black & white, skins gif, skins, Freddie, effy stonem gif, effy gif, love, girl, couple gif, effy & freddie, bw, Relationship, b&w, Effy, stay, gif, love gif, boy & girl, effy stonem
  90
  views
 • perfect, pretty, hair, effy stonem, smoke, kaya schodelario, skins, Effy, smoking, girl
  27
  views
 • skins, cassie ainsworth, KAYA SCODELARIO, cassandra ainsworth, effy stonem, hannah murray, generation one
  68
  views
 • Effy, effy stonem, KAYA SCODELARIO, quote, black and white, yourself, skins, gif
  65
  views
 • eyes, blue eyes, kaya, effy stonem, skins, header twitter, header, Effy, edit, twitter, skins uk, KAYA SCODELARIO, black and white, b&w
  49
  views
 • black, skins, Effy, effy stonem, vintage
  14
  views
 • Effy, girl, KAYA SCODELARIO, skins, effy stonem, skins effy, elizabeth stonem
  311
  views
 • life, pain, misery, skins, depression, time, effy stonem, alone, suicide, love
  22
  views
 • love, Effy, freffy, Freddie, effy stonem, skins uk
  52
  views
 • effy stonem, Effy, lipstick, skins, vintage, swag, love, beautiful
  34
  views
 • pain, depression, cutting, text, girl, bad, tears, effy stonem
  43
  views
 • effy stonem, hipster, swag, naomi kambell, pale, skins, smoke, grunge
  31
  views
 • the skins, old photograpy, effy stonem, grunge girl, Darkness, indie, grunge look, smokey eyes, hair, drunk, make up tutorial, drugs, grunge, hipster, black and white, elizabeth stonem, vintage, photography, skins, dark, smoking, girl, tutorial, make up
  77
  views
 • brother, elizabeth stonem, effy stonem, tony stonem, skins, Effy
  48
  views
 • skins, uk, effy stonem, mysterious, british, quote, nobody, heart, series, black and white
  27
  views
 • effy stonem, skins, movies, sunlight
  20
  views
 • phrases, skins, feel, effy stonem, movie
  18
  views