• black and white, effy stonem, gif, girl, kaya scodelario, sad, skins, stupid, tumblr
  1090
  views
 • effy, effy stonem, kaya, kaya scodelario, skins, skins uk
  1443
  views
 • dark, drugs, effy stonem, grunge, sad, skins, tumblr
  2810
  views
 • effy stonem, funny, kaya scodelario, skins, maze runner, the scroch trials
  363
  views
 • effy, effy stonem, kaya, kaya scodelario, skins, skins uk
  559
  views
 • effy stonem, hairstyles, kaya scodelario, lilac hair, long hair, skins, teresa, the maze runner
  1651
  views
 • effy stonem, hairstyles, kaya scodelario, melodic, music, skins, teresa, the maze runner
  599
  views
 • effy, effy stonem, eyes, grunge, pale, skins, smoke
  428
  views
 • alternative, effy, effy stonem, grunge, indie, kaya scodelario, sad, skins, softgrunge
  291
  views
 • effy stonem, love, sad, skins emily, skins uk, effy quotes, emily quotes
  1295
  views
 • effy stonem, gen 2, kaya scodelario, lisa backwell, pandora moon, quote, skins uk
  1383
  views
 • effy, effy stonem, kaya scodelario, p&b, perfect, skins, teresa, maze runner
  288
  views
 • cute, effy stonem, kaya scodelario, kiss, skins, thomas sangster, the maze runner, maze runner, newt, teresa agnes, thomas brodie sangster, scorch trials, teresa and newt, newt and teresa
  1805
  views
 • effy, effy stonem, gif, kaya, kaya scodelario, p&b, scodelario, skins uk
  1806
  views
 • effy stonem, p&b, skins uk
  181
  views
 • effy stonem, indie, kaya, kaya scodelario, skins, skins uk
  295
  views
 • cool, effy stonem, grunge, kaya scodelario, First Set on Favim.com, b&w
  271
  views
 • alternative, dark grunge, dark vintage, effy stonem, glow
  299
  views
 • alone, effy stonem, feel, skins
  281
  views
 • effy stonem, grunge, kaya scodelario, skins
  256
  views
 • effy, effy stonem, kaya scodelario, second generation, skins uk, smirk
  1404
  views
 • effy, effy stonem, kaya scodelario, phrases, skins, smoke
  748
  views
 • effy stonem, funny, grunge, kaya scodelario, nicholas hoult, quotes, skins, tony stonem, tv series
  1351
  views
 • bad, effy, effy stonem, skins
  315
  views