• effy stonem, p&b, skins uk
  110
  views
 • effy stonem, indie, kaya, kaya scodelario, skins, skins uk
  182
  views
 • cool, effy stonem, grunge, kaya scodelario, First Set on Favim.com, b&w
  171
  views
 • alternative, dark grunge, dark vintage, effy stonem, glow
  127
  views
 • alone, effy stonem, feel, skins
  135
  views
 • effy stonem, grunge, kaya scodelario, skins
  129
  views
 • effy, effy stonem, kaya scodelario, second generation, skins uk, smirk
  370
  views
 • effy, effy stonem, kaya scodelario, phrases, skins, smoke
  345
  views
 • effy stonem, funny, grunge, kaya scodelario, nicholas hoult, quotes, skins, tony stonem, tv series
  414
  views
 • bad, effy, effy stonem, skins
  172
  views
 • black and white, effy stonem, grunge, relatable, skins effy, skins uk, so true
  134
  views
 • black and white, ceffy, effy stonem, freddie mclair, freffy, james cook, kaya scodelario, luke pasqualino, photoshoot, skins uk, hack o'connell
  595
  views
 • effy stonem, katie fitch, sad, series, skins, uk
  112
  views
 • black and white, blanco y negro, effy stonem, kaya scodelario, skins
  141
  views
 • black and white, blanco y negro, effy stonem, kaya scodelario, skins
  116
  views
 • dark, effy stonem, grunge, sad, skins effy, skins uk, effy quotes
  135
  views
 • black and white, effy stonem, grunge, sad, skins effy, skins uk
  173
  views
 • effie, effy stonem, hermanos, love, siblings, skins, tony stonem, tony stomen
  108
  views
 • effie, effy stonem, hamlet, series, skins, ​amor, freddi
  173
  views
 • bby, beautiful, crush, effy, effy stonem, generation 2, girl crush, grunge, hipster, indie, kaya, kaya scodelario, sad girl, skins, tv shows, generation 2 of skins
  159
  views
 • effy stonem, skins
  95
  views
 • effy stonem, skins, skins uk, skins icons
  124
  views
 • effy stonem, kaya scodelario, skins, skins uk, maze runner
  104
  views
 • effy stonem, kaya scodelario, skins, skins uk
  258
  views